اعطاء نخستین کرسی یونسکو در معماری به محمود گلابچی

اعطاء نخستین کرسی یونسکو در معماری به محمود گلابچی

www.Bananews.irمحمود گلابچی چهره ماندگار سال جاری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: کرسی یونسکو از سوی یونسکو به شخصی اعطاء می‌شود که به لحاظ علمی در سطح ملی و بین المللی رتبه برتر علمی داشته باشند. وی افزود: یونسکو این افراد را از دستگاه های مختلف جهان شناسایی کرد و موقعیتی را در اختیار فرد انتخاب شونده قرار می‌دهد تا بتواند برنامه، طرح ها و فعالیت های علمی خود را با توجه به رشته علمی خود در سطح بین المللی در چارچوب کرسی یونسکو ارائه کند. وی همچنین از انتشار مجله بین المللی فن آوری معماری در ایران خبر داد و تصریح کرد: به عنوان دارنده کرسی یونسکو فن آ‌وری های معماری ایران را به جهان معرفی می‌کنم به همین منظور مجله بین المللی علمی پژوهشی با عنوان فن آوری های معماری ijat به زبان انگلیسی در ایران منتشر می‌شود. گلابچی در ادامه گفت:اعضاء هیئت تحریریه این مجله از برجسته ترین اساتید دانشگاه های دنیا از کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن،‌چین، لهستان، کانادا و هلند تشکیل شده است. وی افزود: هدف از انتشار مجله بین الملل علمی پژوهش فن آوری های معماری، معرفی معماری ایران و جلوه های فن آوری معماری ایران است. گلابچی ادامه داد: از اجرای برنامه های متنوع در زمینه های معماری در سطح بین المللی خبر داد و افزود: تامین انجمن بین الملل معماری و سازه در ایران،ایجاد رشته های دانشگاهی جدید در ایران و سایر کشورها با موضوع معماری و انتشار کتابهای مختلف در زمینه معماری به زبان انگلیسی برای معرفی ایران، ارزشهای پایدار و فن آوری های پیشرفته در معماری کشورمان از جمله برنامه هایی به عنوان دارنده کرسی یونسکو در معماری است.

شایان ذکر است، آرونا در جستجو های خود نتوانست اطلاعاتی در وبگاه یونسکو در مورد این جایگاه و خبر مربوط به اعطای آن به محمود گلابچی پیدا کند، لذا از ارائه لینک به پایگاه رسمی یونسکو معذور است. آرونا ضمن امتنان از افتخاری که نصیب استادی از کشورمان شده است، پیگیر انتشار لینک پایگاه یونسکو در این رابطه است.

 

 

    نظرات