کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با محوریت چاه ها و قنات ها  در سنندج برگزار شد

کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با محوریت چاه ها و قنات ها در سنندج برگزار شد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از برگزاری کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با موضوعیت منابع آب زیرزمینی ( چاهها و قنات ها ) خبر داد و گفت: چاهها و قنات های سطح شهر به منظور قاعده مند کردن آبیاری فضاهای سبز سطح شهر در راستای مقابله با کم آبی شناسایی و ساماندهی می شوند.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج: کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فضای سبز برگزار شد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: با توجه به وضعیت کم آبی و بحران آب باید روش های نوین آبیاری فضای سبز و مدیریت آن در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

مهندس شرمین شریفی از برگزاری کارگروه مدیریت آبیاری فضای سبز با موضوعیت استفاده از چاهها و قناتها در آبیاری فضای سبز خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه به منظور آبیاری بهینه فضای سبز و جلوگیری از مصرف بی رویه آن است.

وی با اشاره به کمبود آب و شرایط آب و هوایی گرم و خشک شهر سنندج خاطرنشان کرد: استفاده از منابع آب قنات ها، چشمه ها و چاهها اعم از مجاز و غیرمجاز با شناسایی، احیاء و ساماندهی آنها در سطح شهر و استفاده از اقلام گیاهی مقاوم در برابر کم آبی جهت اجرای ممیزی گونه های گیاهی قابل کاشت و تهیه اطلس آن از مهم ترین اهداف برگزاری این کارگروه است.

وی همچنین اضافه کرد: برای جلوگیری از هدر رفت آب اجرای عملیات آبرسانی کلیه رفیوژ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ های میانی و حواشی بزرگراه و اراضی جنگلکاری داخل و خارج محدوده با استفاده از روش آبیاری تحت فشار باید انجام شود.

شریفی اذعان کرد: اجرای عملیات آبیاری فضای سبز رمپ و لوپها و قطعات چمن کاری وسیع در ساعات خنک شبانه روز و بر اساس بر نامه زمان بندی شده و نیاز آبی گونه های موجود و افزایش دور آبیاری (فاصله بین دو آبیاری) با افزایش ظرفیت نگهداری آب وخاک با استفاده از کودهای دامی و آلی و سایر مواد استاندارد و همچنین انجام آبیاری عمیق و به میزان کافی از دیگر اقدامات در دستور کار است.

وی همچنین تصریح کرد: ایجاد شبکه آبیاری در جهت حذف انشعاب آب شهری از چاه های موجود به عرصه فضای سبز و انتﻘال آب خام، استفاده از سر آبپاش جهت آبیاری چمن کاری وعدم غرقاب کردن آب در عرصه های چمنکاری و ساماندهی آبهای سطحی موجود که برای آبیاری فضای سبز مناسب است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ابراز امیدواری کرد: با برگزاری چنین کارگروههایی بتوانیم آبیاری فضاهای سبز را مدیریت نموده و آب مورد نیاز جهت آبیاری فضاهای سبز را تامین کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات