طرح «محور گردشگری شهر کرمان» در دست بررسی است

طرح «محور گردشگری شهر کرمان» در دست بررسی استمعاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان:

طرح «محور گردشگری شهر کرمان» در دست بررسی استسرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان از ارجاع طرح «محور گردشگری شهر کرمان» از شورای شهر به این معاونت خبر داد و گفت: مدیران و کارشناسان معاونت معماری و شهرسازی با تشکیل کارگروه و تهیه عکس و نقشه، مطالعه و بررسی این طرح را آغاز کردند.
مریم ایلاقی حسینی با اشاره به عضویت متخصصان صاحب نام و تجربه در دو حوزه بافت تاریخی و گردشگری در این کارگروه، افزود: در همین راستا جلسات متعددی با محوریت شهرداری کرمان در کارگروه متشکل از کارشناسان دو نهاد شهرداری و میراث فرهنگی تشکیل شد.
وی با بیان این که کرمان دارای شاخص‌های شهری گردشگری است، گفت: بناهای واجد ارزش تاریخی و معماری شهر کرمان، پتانسیل مطلوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است.
ایلاقی حسینی اتصال بافت تاریخی با شهرسازی را امتیاز ویژه این ظرفیت دانست و تصریح کرد: بافت تاریخی ارزشمند، بافتی است که ارتباط عملکردی تک بناهایش با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن حفظ شده و با بافت‌های اطراف ارتباط عملکردی داشته باشد.
وی با بیان این که احیای بافت تاریخی نباید به صورت موضعی انجام شود، افزود: بافت تاریخی در شهرهایی چون یزد به صورت منفرد و با فعالیت بخشی جدید احیا شده است.
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان همچنین با اشاره به مجموعه گنجعلیخان، خاطرنشان کرد: با گذشت سال‌ها هنوز هم زندگی کالبدی و ارتباط عملکردی در این مجموعه تاریخی ادامه دارد.
فاطمه آرا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمان

  منبع خبر

  شهرداری کرمان

  شهرداری کرمان

  شهرداری کرمان یک شهرداری در شهر کرمان می باشد

   نظرات