شبعه های اخذ رای انتخابات هیات مدیره سازمان اعلام شد

شبعه های اخذ رای انتخابات هیات مدیره سازمان اعلام شد

هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح در دو شعبه اخذ رای برگزار می گردد.


شعبه۱: دبیرستان شاهد صاحب الزمان(عج) در انتهای بلوار محمد امین(ص)
شعبه ۲ :خانه جوان واقع در انتهای خاکفرج جنب استانداری قم

تمام اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم شامل پروانه دار و بدون پروانه می توانند با همراه داشتن کارت عضویت یا کارت شناسایی معتبر درانتخابات هیات مدیره سازمان شرکت نمایند.

شبعه های اخذ رای انتخابات هیات مدیره سازمان اعلام شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات