پرورش بی مهرگان تنها با مجوز محیط زیست امکان پذیر است

به گزارش روابط عمومی ادراه کل حفاظت محیط زیست استان همدان مهدی صفی خانی گفت: نظر به افزایش درخواست های مربوط به فعالیت های مرتبط با انواع بی مهرگان و اقدامات غیر قانونی در خصوص این گونه از جانداران و همچنین با توجه به آسیب هایی که این گونه اقدامات می توانند به تنوع زیستی کشور وارد نماید، لذا مستند به ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، اینگونه اقدامات از این پس با حساسیت مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در زمینه فعالیت هایی مانند تکثیر و پرورش، سم گیری، صادرات و سایر فعالیت های مرتبط با بی مهرگان و همچنین برخی مهره داران مانند انواع گونه های قورباغه بومی ایران، فعلابه صورت کاملاً محدود صرفاً درخواست های اشخاصی که به همه لحاظ از جمله دراختیار داشتن زمین شخصی و عدم استفاده از امکانات دولتی جهت بی مهرگانی نظیر زالو،عقرب، ملخ، جیرجیرک و... و همچنین قورباغه بررسی واقدام می گردد.
صفی خانی افزود: با هماهنگی و همکاری افراد مطلع و دستگاه های ذیربط، نسبت به شناسایی کانون های آموزش تکثیر وپرورش و سم گیری که به صورت غیرقانونی در سطح استان فعالیت می نمایند اقدام و مورد پیگرد قانونی قرار خواهیم داد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات