جوابیه سازمان به نامه شهرداری کرج در خصوص انطباق ساختمان و مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها در زمان ارایه گواهی اتمام عملیات ساختمانی

جوابیه سازمان به نامه شهرداری کرج در خصوص انطباق ساختمان و مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها در زمان ارایه گواهی اتمام عملیات ساختمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات