لیست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

لیست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات