اطلاعیه شماره ۳ هیات اجرایی / مدارک معتبر برای احراز هویت رای دهندگان و نحوه رای دهی

اطلاعیه شماره ۳ هیات اجرایی / مدارک معتبر برای احراز هویت رای دهندگان و نحوه رای دهی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات