تاکید بر حمایت از طرح های دانشگاهی در گروه تخصصی شهرسازی

تاکید بر حمایت از طرح های دانشگاهی در گروه تخصصی شهرسازی


گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد تا ضمن نهایی کردن مبانی تعیین شاخص های قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی، در خصوص به روز رسانی صلاحیت مهندسان شهرساز در کمیسیون ماده ۲۷ تصمیم گیری نماید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در آغاز جلسه خلاصه ای از موضوع مبانی تعیین شاخص قیمت گذاری موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی مطرح شد. برمبنای این آیین نامه وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از سازمان های نظام مهندسی و شورای فنی استانها و با جلب مشورت آنها تهیه نماید.
در این خصوص پیش نویس خدمات مهندسی شهرسازی در صلاحیت های تفکیک اراضی شهری و روستایی، انطباق کاربری اراضی و انطباق شهری ساختمان مطرح شد که با توجه به نظرات ارائه شده، تعیین شاخص بر مبنای سختی کاری که مهندسان شهرساز به لحاظ نوع موضوع با آن مواجه هستند انجام شود. مساحت زمین، نوع توپوگرافی، موقعیت ملک نسبت به محدوده، حریم ها و...... از جمله مواردی است که در تعیین شاخص های قیمت گذاری لحاظ می شود.
براساس این گزارش، گروه تخصصی شهرسازی به موضوع صلاحیت مهندسان شهرساز در کمیسیون ماده ۲۷ نیز پرداخت و مقرر شد با توجه به در دستور کار بودن این موضوع در شورای مرکزی و حضور نماینده شهرساز در گروه منتخب، موضوع صلاحیت مهندسان شهرساز در کانون کارشناسان رسمی دادگستری بررسی گردد و مکاتبات قبلی پیگیری شود.
در بخش پایانی جلسه، مهندس یادگار دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران حضور یافت و طرح در دست تدوین خود را با عنوان "باز تعریف نقش سازمان های حرفه ای شهرسازی" تشریح کرد. وی از گروه تخصصی شهرسازی خواستار حمایت های لازم از این طرح شد که به گفته وی می تواند یکسری از موارد مرتبط با شهرسازی را پوشش دهد. اعضای گروه با رویکرد حمایتی نسبت به طرح های پژوهشی و دانشگاهی در صورت تناسب آنها با موضوعات مرتبط با شهرسازی، ضمن پیشنهاد اعمال تغییراتی در طرح، موافقت خود را برای مشارکت در تهیه آمار و اطلاعات درخواستی و کمک در چاپ اثر به هیات رئیسه شورای مرکزی اعلام کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات