بازنگری اهداف تفاهم نامه انرژی

بازنگری اهداف تفاهم نامه انرژی


در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی شورای مرکزی ، اهداف تفاهم نامه ۵ جانبه بین  سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو و راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این جلسه که نمایندگان شرکت  بهینه سازی مصرف سوخت نیز حضور داشتند، اعضای کمیسیون انرژی تصمیم گرفتند تفاهم نامه را مستند به قوانین مجلس و برنامه های دولت تنظیم نمایند و در این زمینه اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی ماده ۱۸، مقررات ملی ساختمان و قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در مرکز توجه قرار گرفت.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی، با انجام این تغییرات عملاً از هرگونه موازی کاری و اقدامات تکراری و چند قانونی در عرصه انرژی ساختمان پیشگیری می شود.
پیش از این اهداف تفاهم نامه صرفاً بر مبنای کاهش تلفات انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر تنظیم شده بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات