بازدید مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از پروژه چهارخطه ورودی شهر دره شهر

بازدید مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از پروژه چهارخطه ورودی شهر دره شهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات