بازدید مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از تونل در حال احداث کبیرکوه

بازدید مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از تونل در حال احداث کبیرکوه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات