انتصاب کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

انتصاب کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی طی این ابلاغ مهندس ابوالفضل سلیمانی را بعنوان کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان اداره کل انتصاب و در این ابلاغ آمده است نظر به تعهد و تجارب ارزنده مسئولیت های گذشته شما امید است با اتکا به توان علمی و تلاش در کنار بهره گیری از تجارب انباشته مدیران و همکاران ارجمند و برنامه ریزی های لازم در چارچوب وظایف سازمانی امور محوله پیروز و سربلند باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات