ارائه گزارش عملکرد هفته دولت

ارائه گزارش عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به مناسبت هفته دولت توسط مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در صدا و سیمای مرکز زنجان