تشریح آئین نامه اجرایی ستاد ملی بازآفرینی در دومین جلسه ستاد استانی

تشریح آئین نامه اجرایی ستاد ملی بازآفرینی در دومین جلسه ستاد استانی

دومین جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری در سال ۹۷ در راستای بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری به ریاست مهندس ابک سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان و با دبیری مهندس دهقان سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان منظور هماهنگی و تبادل نظردر زمینه ارائه برنامه های عملیاتی و راهکارها که در محل سالن  غدیر استانداری سمنان  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان در این جلسه که به منظور بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری و با حضور کلیه اعضاء این ستاد برگزار گردید مهندس دهقان ابتدا به تشریح آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری ابلاغی از طرف ریاست جمهوری پرداخت و در ادامه فرمانداران شهرستانهای استان در خصوص مصوبات ستاد شهرستانها و نیز  اقدامات مشترک دستگاههای اجرایی ( برش استانی ) و مصوبات مرتبط با آن جهت تصویب در ستاد استانی گزارش خود را ارائه کردند. همچنین مهندس ابک سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با تقدیر از دستگاههای پیشرو در این زمینه، بر معرفی زمینهای مازاد دستگاهها در حریم  بافت  جهت استفاده در جهت بهسازی و نوسازی شهری تاکید کرده و دستگاههای اجرائی از موازی کاری بدون هماهنگی و خارج از برنامه تدوین شده در امر بازآفرینی پرهیز نمایند.

در پایان برخی از مدیران کل دستگاهها به بیان مسائل و مشکلات و ارائه برنامه ها ی سازمان خود (تدوین برش استانی) در جهت اهداف تعیین شده ی ستاد پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات