تقدیر از مدیر کل راه و شهرسازی کرمان

تقدیر از مدیر کل راه و شهرسازی کرمان


‍ ‍  دکتر محمد جواد فدایی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان ازدکتر بلوردی  مدیر کل و دکتر حافظی  معاونت معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بابت کاهش مدت ارجاع پرونده های واگذاری اراضی به سرمایه گذاران استان از ۲.۵سال به سه ماه تقدیر و تشکر نمود.
استاندار کرمان در این جلسه گفت : کار گروه امور زیربنایی و شهرسازی متولی تعیین و تثبیت کاربری و ساماندهی پروژه های عمرانی استان می باشد که با تشکیل یک  گروه از تعدادی از همکاران راه و شهرسازی تعامل و همکاری و هماهنگی  دستگاهای اجرای استان توانسته است نسبت به تسریع در تصمیم گیری ها و واگذاری های اراضی داخل حریم و خارج حریم شهرهای استان موفق باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات