احیاء ،نوسازی و بهسازی قسمتی از بازار اراک

احیاء ،نوسازی و بهسازی قسمتی از بازار اراک

وی ادامه داد:  در همین راستا قراردادی به منظور احیاء ونوسازی و بهسازی قسمتی از بازار اراک (کف سازی بار انداز نوذری ، گذرلوطی هاشم ، گذرسپهداری وآقا ضیاءالدین) به مبلغ حدود۶ میلیارد ریال منعقد  نموده است که طی مدت ۱۲ ماه ازتاریخ قرارداد طرح اجرا میگردد و این موضوع در جهت مرمت و بهسازی این قسمت از بازار تاثیر به سزایی داشته علاوه بر حفظ بافت تاریخی باعث کار آمدی بیشرآن نیزمی گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات