تثبیت خاک بستر رسی شور با پلیمر آکریل آمید آنیونی

تثبیت خاک بستر رسی شور با پلیمر آکریل آمید آنیونی

تثبیت خاک بستر رسی شور با پلیمر آکریل آمید آنیونی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

خاک های رسی شور از جمله خاک های مسئله دار هستند که مشکلات فراوانی را در پروژه های عمرانی به وجود می آورند. خاک های رسی شور در قسمت های وسیعی از حاشیه خلیج فارس گسترده شده اند. آگاهی از خصوصیات مکانیکی این خاک ها، موضوع مهمی برای اجرای پروژه های عمرانی به شمار می رود. با توجه به مشکلات این خاک‌ها، نظر به اینکه برای اجرای پروژه ها به ویژه پروژه های راه سازی به ناچار برخی سازه ها بر روی این خاک ها احداث می شود، بررسی خصوصیات آن ها سبب بهبود مشخصات و رفع مشکلات آن‌ها خواهد شد.
در این تحقیق تاثیر پلیمر پلی آکریلامید آنیونی بر خصوصیات خمیری، تغییر ساختار، دانه بندی و بافت نمونه های رسی بنتونیت طبیعی و شور مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. حدود اتربرگ و دانه بندی خاک به دلیل مرتبط بودن با پارامتر های مهندسی متعدد خاک دارای اهمیت بسیاری است. به منظور ارزیابی تاثیر غلظت نمک و همچنین درصد پلیمر بر تغییرات خصوصیات نمونه های بنتونیت، ابتدا نمونه های خاک مورد نظر در معرض غلظت های ۱۰ تا cmol/kg-soil۱۰۰ از نمک CaCl۲قرار گرفتند و پس از خشک و آسیاب شدن ۱ تا ۴ درصد پلیمر به آن ها اضافه شد.
نتایج نشان داد که افزودن نمک با غلظت های ۱۰، ۱۵، ۴۰، ۷۰ و cmol/kg-soil ۱۰۰ به ترتیب موجب ۹، ۱۹، ۴۸، ۵۵ و ۵۷ درصد کاهش در حد روانی بنتونیت می شود. همچنین افزودن پلیمر به خاک حاوی۱۰، ۱۵، ۴۰، ۷۰ و cmol/kg-soil ۱۰۰ نمک به ترتیب باعث افزایش حد روانی به میزان حداکثر ۴۶، ۴۱، ۴۱، ۳۰ و ۲۷ درصد در نمونه های خاک می گردد. چگونگی تغییر ساختار و دانه بندی خاک با بررسی نتایج آزمایش های رسوب سوسپانسیون و هیدرومتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک میزان رسوب گذاری نمونه ها افزایش می یابد، به گونه ای که مقدار نهایی رسوب خاک بنتونیت در معرض ۴۰، ۷۰ و cmol/kg-soil۱۰۰ نمک به ترتیب ۷۰، ۸۰ و۸۷ درصد افزایش داشته است. همچنین مقدار رسوب خاک شور عمل آوری شده با پلیمر نسبت به خاک شور اولیه افزایش داشته است و مقدار رسوب نهایی خاک شور حاوی غلظت cmol/kg-soil۱۰۰ نمک در حضور پلیمر ۵۴ درصد افزایش یافته است. بررسی نتایج آزمایش دانه بندی نشان داد که با افزودن نمک و یا پلیمر به خاک بنتونیت و همچنین افزایش مقدار شوری و درصد پلیمر، دانه بندی دانه های خاک بزرگتر می شود. به طوری که درصد عبوری از قطر ۰.۰۵ میلی متر در بنتونیت طبیعی و بنتونیت به همراه ۱۰، ۴۰، ۷۰ و cmol/kg-soil۱۰۰ ، به ترتیب ۱۰۰، ۹۱، ۸۸، ۸۶ و ۸۶ است. همچنین افزودن پلیمر به خاک شور نیز موجب افزایش سایز دانه ها می شود.
واژگان کلیدی: خاک رسی شور، پلیمر، تثبیت، خصوصیات خمیری، تغییر ساختار

***

ارائه دهنده: خانم مهندس نسترن امیدی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر وحیدرضا اوحدی، استاد رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
استاد ممتحن: آقای دکتر محمدرضا طهماسبی، دانشور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای مهندس صلاح الدین حمیدی، مربی رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات