روز آتش نشانی و ایمنی در شهرداری قائم شهر

روز آتش نشانی و ایمنی در شهرداری قائم شهر

سخنرانی مهندس احمدی مدیر کل مدیریت بحران استان برای گرامیداشت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی در شهرداری قائم شهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات