در اماکن مسکونی با کلیه شرکت های بیمه استان

در اماکن مسکونی با کلیه شرکت های بیمه استان

برگزاری نشست بررسی، طراحی و فرمت پوشش بیمه ای در اماکن مسکونی با کلیه شرکت های بیمه استان با حضور مهندس احمدی مدیر کل مدیریت بحران استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات