اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور گروس

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور گروس

فایل پیوست:
لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

منبع خبر

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

    نظرات