فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول اجرای عملیات تکمیلی پروژه مهر شهر

فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول اجرای عملیات تکمیلی پروژه مهر شهر

فایل پیوست:
لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

منبع خبر

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

    نظرات