اطلاعیه شماره یک هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در روز جمعه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ برگزار می گردد.

هیات اجرائی انتخابات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات