اطلاعیه شماره دو هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان در یک شعبه اخذ رای به آدرس : شهرکرد، خیابان فردوسی شمالی، بالاتر از صداسیما، آموزشکده فنی پسران شهرکرد برگزار می گردد.

هیات اجرائی انتخابات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات