اطلاعیه شماره چهار هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره، پرداخت حق عضویت سال های گذشته الزامی نمی باشد.

هیات اجرائی انتخابات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات