اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شهرستان عجب شیر

اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شهرستان عجب شیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات