زیرسازی وآسفالت ریزی هفته بازار در دستور کار شهرداری شبستر

زیرسازی وآسفالت ریزی هفته بازار در دستور کار شهرداری شبستر

گ زارش تصویری :

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شبستر

  منبع خبر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر یک شهرداری در شهر شبستر می باشد

   نظرات