آموزش اطفاع حریق درمدارس

آموزش اطفاع حریق درمدارس

دوشنبه ۹۷/۷/۹ آموزش اطفاع حریق درمدرسه شهیدرجایی ومهد ایلیا توسط پرسنل اتش نشانی برگزارشد.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات