معارفه ریاست شورا

معارفه ریاست شورا

یکشنبه ۹۷/۷/۸ جلسه معارفه ریاست شورا جناب آقای حاج محمد رضا ابراهیم زاده ،وآشنایی با همکاران شهرداری ،دراتاق آقای شهرداربرگزارشد.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات