دیداربا خانواده های متوفی آتش نشان

دیداربا خانواده های متوفی آتش نشان

جناب آقای مهندس حقدادی شهردارسرایان به همراه تعدادی از پرسنل شهرداری وآتش نشان  به مناسبت ۷مهر روز آتش نشان با خانواده های ۲تن از متوفیان آتش نشان دیدار نمودند.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات