۷مهر روز آتش نشان همراه با مانور آتش نشانی

۷مهر روز آتش نشان همراه با مانور آتش نشانی

به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی وایمنی مراسم مانور آتش نشانی درساعت ۹:۳۰صبح روز شنبه ۹۷/۷/۷ ازجلوی شهرداری با حضورسرپرست محترم فرمانداری ،شهردارمحترم ودیگرمسئولان ادارات و آتش نشانان برگزارشد.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات