آگهی مزایده (نوبت دوم )

آگهی مزایده (نوبت دوم )

شهرداری بردسکن در نظر دارد  با توجه به دستورالعمل واگذاری مینی بوس به بخش غیر دولتی(نامه وزارت کشور ۳/۱/۴۰۴۴/س مورخه ۸۲/۸/۱۳)، تعداد دو دستگاه مینی بوس هیوندا کروز خود را جهت فعالیت دو ساله در ناوگان حمل و نقل درون شهری  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به سازمان حمل و نقل شهرداری بردسکن مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۴۲۲۱۶۵ تماس حاصل فرمایند.

مزایده روز شنبه مورخه ۱۵/۷/۹۷ ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری برگزار می گردد.

شهرداری بردسکن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

منبع خبر

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

    نظرات