مزایده ۲ قطعه زمین مسکونی و انباری (نوبت سوم)

مزایده ۲ قطعه زمین مسکونی و انباری (نوبت سوم)

مزایده ۲ قطعه زمین مسکونی و انباری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

منبع خبر

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن

شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

    نظرات