تصاویر هوایی از پارکینگ بزرگ شلمچه در اربعین حسینی با مدیریت شهرداری خرمشهر

تصاویر هوایی از پارکینگ بزرگ شلمچه در اربعین حسینی با مدیریت شهرداری خرمشهر

تصاویر هوایی از پارکینگ بزرگ شلمچه در اربعین حسینی با مدیریت شهرداری خرمشهر

تصاویری هوایی از پارک خودروهای زائرین اربعین............

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات