دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی توسط خدمات شهری شهرداری خرمشهر

دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی توسط خدمات شهری شهرداری خرمشهر

دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی توسط خدمات شهری شهرداری خرمشهر

در پِی بارش رحمت الهی............

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات