آگهی مناقصه مربوط به جمع آوری زباله ها ، شیفت شب

آگهی مناقصه مربوط به جمع آوری زباله ها ، شیفت شب

آگهی مناقصه مربوط به جمع آوری زباله ها ، شیفت شب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایذه

منبع خبر

شهرداری ایذه

شهرداری ایذه یک شهرداری در شهر ایذه می باشد

    نظرات