دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی انتظامی باغملک

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با فرماندهی انتظامی باغملک

Didar Ba Farmandeh Entezami baghmalek+

Didar Ba Farmandeh۱

Didar Ba Farmandeh۲

Didar Ba Farmandeh۳

Didar Ba Farmandeh۴

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات