اهمیت برنامه های فرهنگی کمتر از پروژه های عمرانی نیست

اهمیت برنامه های فرهنگی کمتر از پروژه های عمرانی نیست

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات