چالش زیادی برای رعایت مسائل شهروندی وجود دارد

چالش زیادی برای رعایت مسائل شهروندی وجود دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات