حذف پارکینگ فروش شهر به افراد خاص است

حذف پارکینگ فروش شهر به افراد خاص است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات