رئیس سازمان خبر داد:
تصویب افزایش ۲۵درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۷

رئیس سازمان خبر داد: تصویب افزایش ۲۵درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۷

رئیس سازمان خبر داد:

تصویب افزایش ۲۵درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۷رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، پیشنهادکرده است که درسال ۹۷ تعرفه خدمات مهندسی ۲۵ درصد افزایش یابد.

سیف اله علی نیا اظهار داشته است که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مصالح و ساختمان و اینکه حق الزحمه طراحی و نظارت در صنعت ساختمان ناچیز می باشد و همچنین تاثیرات منفی نرخ تورم سالیانه و تغییرات اقتصادی بر معیشت مهندسان، که موجب کاهش کیفیت خدمات می شود؛ بنابراین در جلسه هیات مدیره سازمان این افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید.

وی درعین حال تصریح کرده است که استان مازندران در ابتدای سال، در رشته عمران و معماری افزایش تعرفه ده درصدی و در بخش تاسیسات افزایش ۲۵ درصدی داشته است.

علی نیا اظهار داشت با توجه به نگاه مثبتی که کمیته چهار نفره به سازمان دارد امیدوارم که این افزایش تعرفه به تصویب نهایی برسد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات