جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته پدافند غیر عامل در محل شهرداری بانه

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته پدافند غیر عامل در محل شهرداری بانه

جلسه هماهنگى و برنامه ریزى هفته پدافند غیر عامل در محل شهردارى بانه

جلسه هماهنگى و برنامه ریزى هفته پدافند غیر عامل با حضور رییس شورا، معاون ادارى مالى شهردارى بانه، معاون عمران و مسئولین ادارات ذى ربط در محل شهردارى بانه برگزار شد.

منبع خبر

شهرداری بانه

شهرداری بانه یک شهرداری در شهر بانه می باشد

    نظرات