برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهر بانه با حضور شهردار بانه و اعضا ستاد

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهر بانه با حضور شهردار بانه و اعضا ستاد

برگزارى جلسه ستاد مدیریت بحران شهر بانه با حضور شهردار بانه و اعضا ستاد


دومین جلسه ستاد مدیرت بحران شهر بانه با رویکرد آمادگی اعضا و در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و وقوع سیل در محل شهردارى بانه برگزار شد.

در این جلسه شهردار بانه در ابتدا بر آمادگی ستاد مدیریت بحران و به کارگیرى کلیه امکانات جهت مقابله با حوادث ناشی از وقوع بارندگی و سیل تاکید کرد.


منبع خبر

شهرداری بانه

شهرداری بانه یک شهرداری در شهر بانه می باشد

    نظرات