شهردار سیرجان از دریافت مجوز تجاری در سیرجان خبر داد.

شهردار سیرجان از دریافت مجوز تجاری در سیرجان خبر داد.

شهردار سیرجان از دریافت مجوز تجاری در سیرجان خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا گفت: به طور میانگین سالانه بالغ بر ۳۰۰ پرونده تغییر کاربری و تراکم به کرمان ارجاع داده می شود که از بین ۷۰درصد متقاضیان، پرونده های اخذ مجوز تجاری هستند.
وی افزود: پس از تهیه نقشه و رایزنی های بسیار، موفق به اخذ مجوز تجاری به صورت صددرصد در همکف برای برخی معابر اصلی سطح شهر دارای پتانسیل تجاری شدیم تا شهروندان بتوانند از طریق شهرداری های مناطق یک و دو، نسبت به اخذ مجوز ساختمانی اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند و فرآیندها در کرمان حذف و این روال در سیرجان بررسی می شود.
همچنین مسوول دفتر فنی شهرداری سیرجان در این رابطه بیان کرد: اخیرا ضوابطی برای جریمه پلاک های تجاری بدون مجوز وجود نداشت و شهرداری قادر به جریمه مالکین نبود، که در همین رابطه زمینه جریمه متخلفین و برخورد با آنها فراهم شد.
المیرا ثانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازنگری طرح جامع شهری رو به پایان است، تمام آرای کمیسیون ماده پنج تنها تا زمان بازنگری قابل اجرا هستند و پس از اتمام بازنگری، آرای صادره از سوی کمیسیون لغو خواهند شد؛ ضمن اینکه شهروندانی که قصد دارند مجوز تجاری دریافت کنند بایستی در اسرع وقت پروانه ساختمانی دریافت کرده تا مشمول این مصوبه کمیسیون ماده پنج شوند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیرجان

    منبع خبر

    شهرداری سیرجان

    شهرداری سیرجان یک شهرداری در شهر سیرجان می باشد

      نظرات