ارتقاء درجه شهرداری پلدختر از ۶ به ۷ پس از ۱۴ سال

ارتقاء درجه شهرداری پلدختر از ۶ به ۷ پس از ۱۴ سال

ارتقاء درجه شهرداری پلدختر از ۶ به ۷ پس از ۱۴ سال

ارتقاء درجه شهرداری پلدختر از ۶ به ۷ پس از ۱۴ سال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری پلدختر

  منبع خبر

  شهرداری پلدختر

  شهرداری پلدختر

  شهرداری پلدختر یک شهرداری در شهر پلدختر می باشد

   نظرات