جلسه اضطراری شورای اسلامی شهر و شهردار محترم پیرامون سیل و آبگرفتگی های اخیر و راههای مدیریت صحیح آن در حال و آینده

جلسه اضطراری شورای اسلامی شهر و شهردار محترم پیرامون سیل و آبگرفتگی های اخیر و راههای مدیریت صحیح آن در حال و آینده

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تنکابن

    منبع خبر

    شورای شهر تنکابن

    شورای شهر تنکابن یک شورای شهر در شهر تنکابن می باشد

      نظرات