برداشت گل ولای وپاکسازی محوطه هنرستان شهید مطهری توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهری

برداشت گل ولای وپاکسازی محوطه هنرستان شهید مطهری توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهری

برداشت گل ولای وپاکسازی محوطه هنرستان شهید مطهری توسط نیروهای پرتلاش خدمات شهریلینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات