بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرطوفان وبارندگی چندروزاخیردچارآسیب شده

بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرطوفان وبارندگی چندروزاخیردچارآسیب شده
بازدیددکتراحمدی شهردارنکا ونماینده بانوان درشورای اسلامی شهرومسئولین دوائرازمناطقی که دراثرطوفان وبارندگی چندروزاخیردچارآسیب شده لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات