نقش آفرینی شهروندان در محلات مورد توجه قرار گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه کمیسیون فرهنگی شورا با موضوع شورایاری ها، حمایت از انجمن های جوانان در محلات را مورد توجه دانست و تصریح کرد: اهمیت مشارکت و نقش آفرینی شهروندان در جلب مشارکت مورد اهتمام قرار دارد اما وزارت کشور در زمینه شورایاری محلات مخالفت نموده واستدلال چنین ساختاری در قانون پیشنهاد نشده است.
محمدعلی طالبی افزود: باید سازو کار مشارکت شهروندان از سوی شورای شهر دنبال شود و تجربه دیگرشهرها میتواند در این زمینه کارساز باشد و نباید این سازو کار را مربوط به شورایاری ها بدانیم.
وی به فعالیت های منطقه اسکان اشاره و ادامه داد: نمونه موفق در فعالیت ها و حضور انجمن های محلی در شهرک اسکان انجام شد که می تواند یک جایگاه حقوقی به این انجمن ها داده شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات