شورایاری ها سطح مشارکت در محلات را افزایش می دهد

مشاور شورای عالی استان ها در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد شورایاری ها را موجب ارتقا سطح مشارکت شهروندان برشمرد
طالبی نژاد مشاور شورای عالی استان ها به ساز و کارهای شورایاری ها پرداخت و عنوان کرد: شاه بیت همه تشکیلات ایجاد تشکل ها و انجمن هاست. سازو کارها لزوما سنتی و تضمینی نیست که امروز جواب دهد، باید به رویکردهای مدرن بپردازیم وموفقیت آن در گرو حضور مردم به عنوان پشتوانه ای برای طرح هاست.
وی اظهار داشت: شرایط انتخاب شورایاری را سیستم تعریف کند و اگر تلاش می شود تا شورایاری انتخاباتی برگزار شود مشارکت ایجاد خواهد شد و شهروندان آن محله مشارکت حداکثری خواهند داشت.
مشاور شورای عالی استان ها از اهداف این مشارکت را پنج عنوان برشمرد و گفت: فرهنگ مشارکت، نهاد مشارکت، هنجار مشارکت، پشتیبانی مشارکت و عظم مشارکت از اهداف هستند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات